Python

Python היא שפת תכנות פופולרית לשימוש כללי שניתן להשתמש בה עבור מגוון רחב של יישומים. היא כוללת מבני נתונים ברמה גבוהה, הקלדה דינמית, כריכה דינמית ועוד תכונות רבות שהופכות אותו לשימושי לפיתוח יישומים מורכב. Python | Python היא שפת תכנות מפורשת, אינטראקטיבית, מונחת עצמים. היא משלבת מודולים חריגים, הקלדה דינמית, סוגי נתונים דינמיים ברמה גבוהה […]