מחשבון מע"מ

מע"מ מייצג מס ערך מוסף. זהו סוג של מס שמשולם על הערך שהתווסף למוצר. מע"מ מחושב בדרך כלל כאחוז מהמחיר הכולל של הסחורה או השירותים הנמכרים. מחשבון מע"מ יכול לשמש לחישוב המע"מ בשיעורים שונים עבור כל מחיר רכישה נתון. מחשבון מע"מ הוא סוג של מחשבון שמחשב את מס הערך המוסף (מע"מ) על סחורות ושירותים. הוא […]